Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih
 
V okviru programa temeljnega usposabljanja za nove svetovalce za kakovost, v katerega je vključenih 20 udeležencev, bomo izpeljali drugi del usposabljanja (8. in 9. marec).
 
Tretji dan usposabljanja si bomo pogledali ugotovitve pregleda SWOT analiz, ki jih v času med prvim in drugim delom izvedbe programa pripravijo udeleženci. Predstavili jim bomo kazalnike kakovosti v izobraževanju odraslih in se z njimi pogovorili o Listini kakovosti in vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z njo (izkušnje pri oblikovanju in uporabi Listine kakovosti bodo z udeleženci delile tudi tri že delujoče svetovalke za kakovost). Pogovarjali se bomo tudi o vlogi svetovalca za kakovosti pri opredelitvi aktivnosti kakovosti v letnem delovnem načrtu in letnem poročilu o delu.
 
Četrti dan usposabljanja bo namenjen obravnavi teme Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo.
 
Usposabljanje izvajamo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.


 
izobraževalni dogodki
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Za nami je uspešno izpeljana delavnica o coachingu
Izpeljali smo delavnico Razvijanje poklicne identitete učitelja
Arhiv dogodkovDotikam se prihodnosti. Učim.
(Christa McAuliffe)
  
© 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 22.05.2018, 09:38
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Đorđević