Neverbalna komunikacija v izobraževalnem kontekstu: pogled izobraževalcev - petkovo srečanje

Na tokratnem petkovem srečanju, ki bo 27. oktobra ob 9.00, bomo predstavili ključne rezultate raziskave o nebesedni (neverbalni) komunikaciji v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki izobraževanje izvajajo. Srečanje je namenjeno analizi in validaciji pridobljenih rezultatov analize anketnega vprašalnika na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj.

Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen nebesedni komunikaciji pripisujejo odrasli v izobraževalnem kontekstu (s poudarkom na tistih, ki tudi sami izobražujejo). Vprašalnik je obsegal dva sklopa: prvi sklop so sestavljala demografska vprašanja, drugi pa vprašanja o pomenu nebesedni komunikacije v izobraževalnem kontekstu.

Rezultate raziskave na srečanju, ki bo trajalo dobro uro in pol, bo predstavila mag. Marija Paladin, ki se s preučevanjem neverbalnega/nebesednega dela komunikacije ukvarja od magistrskega študija dalje. Leta 2010 je iz navedene teme tudi magistrirala in izdala knjigo z naslovom Neverbalna komunikacija : dopolniti besede in biti prepričljiv. Prvotni poslovni kontekst preučevanja je razširila na izobraževalni kontekst. S tematiko izobraževanja in usposabljanja se ukvarja tako pri svojem delu (kadrovsko področje) kot tudi v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija.


 
izobraževalni dogodki
Uspešno smo izpeljali delavnico Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
Izpeljali smo pilotno izvedbo programa Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
Uspešno smo izpeljali Usposabljanje na delovnem mestu
Arhiv dogodkov



Učiti pomeni učiti se.
(Japonski pregovor)
  
© 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 20.02.2018, 08:35
Zadetki: 4738198 , računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Đorđević