Aktualni projekti in naloge ACS

V okviru letnega načrta dela za leto 2019 v Središču za kakovost in izobraževanje pripravljamo naslednje obsežne naloge s področja izobraževalne dejavnosti ACS:
  1. razvoj pristopov k spopolnjevanju andragoških delavcev,
  2. izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja,
  3. projekt ESS: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojo-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022,
  4. izvajanje tržnih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
  5. podpora in spremljanje osnovne dejavnosti s poudarkom na IKT.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:30:11