Aktualni projekti in naloge ACS

V okviru letnega načrta dela za leto 2017 v Središču za kakovost in izobraževanje pripravljamo naslednje obsežne naloge s področja izobraževalne dejavnosti ACS:
  1. razvoj pristopov k spopolnjevanju strokovnih delavcev,
  2. izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja,
  3. mednarodni projekt Izobraževanje in usposabljanje migrantov in beguncev (Education and training for migrants and refugees – RESHAPE the future),
  4. projekt ESS: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojo-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018,
  5. izvajanje tržnih programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 14.10.2019, 12:59:16