Projekt ESS : Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojo - izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018
 
V letu 2017 bomo izpeljevali naslednje programe splošnega andragoškega usposabljanja in spopolnevanja: Temeljno usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo z migranti oz. mladostniki, prosilci za mednarodno zaščito, Usposabljanja za medkulturne kompetence in medkulturni dialog, Osebni izobraževalni načrt za boljše vključevanje migrantov in priseljencev v družbo, Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih, Temeljno usposabljanje za andragoško delo, Projektno delo v izobraževanju odraslih, Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja v izobraževanju odraslih.

Izpeljali bomo naslednjega temeljna usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge izobraževalcev odraslih: Temeljno usposabljanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih, Temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov,  Spopolnjevanje za strokovne delavce v središčih za samostojno učenje, Spopolnjevanja za svetovalce v svetovalnih središčih ISIO in za svetovalce za vrednotenje, Spopolnjevanje za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih. 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)
  
© 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 24.01.2020, 08:29
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti