O izobraževalni dejavnosti ACS

Izobraževanje odraslih je vedno bolj aktualna tema evropske izobraževalne politike. Vse pomembnejše postaja tudi področje izobraževanja izobraževalcev odraslih, ki mu Andragoški center Slovenije od ustanovitve naprej posveča posebno pozornost. Ves čas se zavedamo, da lahko delujemo najučinkoviteje le takrat, ko znanje, ki ga razvijemo, uspešno prenašamo v prakso, zato skrbimo za stalno spopolnjevanje izobraževalcev odraslih.

Izobraževalna dejavnost ACS poteka v tesni povezavi z evalvacijsko, raziskovalno in razvojno dejavnostjo centra in je namenjena prenosu novih znanj ter spoznanj raziskovalnih in razvojnih rezultatov v prakso. Pozornost je namenjena predvsem izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju znanja izvajalcev izobraževanja odraslih – tistim izobraževalcem odraslih, ki pri svojem delu z odraslimi potrebujejo andragoška znanja.

Več>>


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 30.06.2022, 09:08:28