O izobraževalni dejavnosti ACS

Izobraževalna dejavnost ACS je zelo raznolika in obsega:

Pri načrtovanju izobraževalnih vsebin sledimo potrebam, ki nastajajo zaradi različnih družbenih okoliščin ter upoštevamo individualne posebnosti učečih se odraslih. Trudimo se, da bi k sodelovanju pridobili ugledne strokovnjake in kakovostne predavatelje, ki imajo tako teoretično kot praktično znanje in so strokovnjaki za različna področja učenja in poučevanja odraslih. Naši predavatelji so sodelavci ACS in zunanji sodelavci, priznani strokovnjaki, ki delujejo na različnih področjih učenja in poučevanja odraslih.

 Tudi v letu 2012 (junij) smo ob finančni pomoči Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravili novo promocijsko brošuro, v kateri predstavljamo tako aktualne programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja kot tudi e-programe in programe v podporo razvojnim projektom ACS.S pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport smo v 2010 natisnili dve promocijski brošuri, v katerih predstavljamo aktualne programe andragoškega spopolnjevanja za izobraževalce odraslih: Programi andragoškega spopolnjevanja in Programi e-izobraževanja.

 

     

Navodila za tiskanje brošure>>


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 09.08.2022, 12:40:46