Izobraževanje starejših odraslih - nov izziv za andragoške delavce
 
26. nobembra 2014 smo v prostorih ACS uspešno izpeljali pilotno izvedbo delavnice Izobraževanje starejših odraslih - nov izziv za andragoške delavce. Delavnico, na kateri je bilo prisotnih 21 udeležencev iz različnih izobraževalnih organizacij, je vodila dr. Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske fakultete v Ljubljani.

Z vsebino in samo izpeljavo delavnice so bili udeleženci zelo zadovoljni, kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili: Starejši odrasli kot udeleženci v IO, Starejši in medgeneracijska solidarnost ter Staranje in sodobne teorije življenjskega poteka. Za večino udeležencev pa so bile zanimive kar vse vsebine, ki jim bodo koristile pri njihovem delu s starejšo populacijo.

Nekateri so napisali, da bi si želeli še malo več prakitčnih napotkov, zanimivo bi bilo, če bi  kar na konkretnem primeru predstavili potek medgeneracijskega učnega srečanja. Delavnico so ocenili kot zelo zanimivo in koristno, všeč jim je bilo sproščeno vzdušje in možnost, da so lahko izrazili svoje mnenje in izmenjali izkušnje z ostalimi udeleženci.

Zelo so pohvalili predavateljico, njen pristop, energijo, način podajanja vsebin, pa tudi njeno kritičnost in opozarjanje na določene pomanjkljivosti. Uspelo ji je, kar ne uspe vsem predavateljem vedno, da je ves čas delavnice obdržala njihovo pozornost in zanimanje. Zapisali so še, da so tovrstne delavnice, glede na to, da se prebivalstvo stara, nujno potrebne za boljše sožitje in bivanje nas vseh.


 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti