Za nami je druga delavnica v okviru projekta SHAPE

6. februarja 2015 smo uspešno zaključili tudi drugo delavnico v okviru projekta SHAPE, ki je potekala na Danskem (2.-6.2.2015). Nosilec delavnice je bil Tietgen Kompetencecenter iz Odense. Tema tokratne delavnice je bila Strokovna usposobljenost v visokošolskem izobraževanju, implementacija v izobraževanju odraslih.

Seminarja so se udeležile tudi 4 sodelavke iz ACS-ja. Predstavile so primere izvajanja Evropskega kvalifikacijskega okvirja (EQF) in Evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) ter kazalnikov kakovosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih. Sledile so predstavitve o prepoznavanju meril kakovosti in kazalnikov za izboljšanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Več tudi na Facebook ACS.
------------------------------------------------------------------
On 6 February 2015, we successfully completed the second seminar of the SHAPE project, which took place in Denmark (2.-6.2.2015). The holder of the seminar was to Tietgen Kompetencecenter from Odense. The theme of this seminar was Quality labels for Professional Higher Education, implications to adult education sector with special focus on the vocational adult education sector.

The seminar was attended by four colleagues from SIAE, with presentations on the implementation of the European Qualifications Framework (EQF) and the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) and quality indicators in the field of vocational education and training for adults. This was followed by presentations on identifying quality criteria and indicators to improve the quality of vocational education and training at national, regional and local level.

More on Facebook ACS.


 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
(Fritz Perls)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti