Izpeljali smo pilotno izvedbo programa Družbeni konflikt kot priložnost medsebojnega razumevanja in dialoga
 
5. oktobra 2016 smo v prostorih Andragoškega centra izpeljali pilotno izvedbo programa Družbeni konflikt kot priložnost medsebojnega razumevanja in dialoga, na delavnici je bilo prisotnih 16 udeležencev, ki so prihajali iz različnih izobraževalnih organizacij za odrasle, med njimi je bilo tudi nekaj študentk študija andragogike.
 
Program smo pripravili z namenom,  da bi izobraževalcem odraslih v okoljih, kjer prihaja do stikov med različnimi kulturami, pomagali pri vzpostavljanju bolj kompetentnega dialoga in odprtosti za sožitje med kulturami, kar je pogoj za premagovanje mnogih konfliktov, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik.
 
Udeleženci so dobili vpogled v teoretične okvire, ki so pomembni za razumevanje družbenih konfliktov, poudarek je bil na samorefleksiji lastnega delovanja v neposredni izobraževalni praksi. Skozi proces izvajanja programa so spoznavali različne pristope in načine uspešnega reševanja konfliktnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik. S pomočjo pridobljenih znanj bodo zmožni v vlogi izobraževalcev odraslih bolj konstruktivno delovati v situacijah, kjer se konflikti pojavljajo, lažje jih bodo znali v naprej predvidevali preprečevali, saj so prav dobri medsebojni odnosi ključnega pomena.
 
Z izpeljano delavnico so bili udeleženci, tako organizacijsko kot vsebinsko, v več kot 80 odstotkih zelo zadovoljni. Vse teme so pohvallili, malo bolj pa so izpostavili naslednje: Metode doseganja ravni psihosocialne in medkulturne kompetence za ravnanja v medkulturnih konfliktih, Pomen konstrukta oblikovanja kulturne identitete (od sovražne komponente do komponente aktivne strpnosti (medkulturnosti) in Načini udejanjanja družbene empatije in njen pomen za sožitje med kulturami. Nekateri bi si želeli še več konkretnih primerov medkulturnih razlik in znanje o tem, na kakšen način pomagati in ozaveščati ostale ljudi.
 
Zelo zadovoljni so bili z metodami dela, ki jih je uporabila predavateljica, pohvalili so njihovo raznolikost. Še posebej jim je bilo všeč, da so ves čas usposabljanja gradili na teoriji, ki so jo nato nagradili s prakso.
 
Pohvalili so tudi predavateljico Sandro Bohinec Gorjak, z njeno pomočjo so bili ves čas aktivni in spodbujeni k medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse ter samorefleksiji lastnega dela.

Na koncu so napisali, da si želijo, da se kmalu spet srečamo na podobnih vsebinskih delavnicah, ki so dragocene in nujno potrebne v našem okolju. Ena od udeleženk je napisala, da je bila to zanjo res čudovita izkušnja, iz katere se je ogromno naučila in jo bo z veseljem prenesla naprej.


 


 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovVedno sem se pripravljen učiti, čeprav mi ni vedno všeč, da me poučujejo.
(Winston Churchill)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti