Pogledi na prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih
21. aprila 2010 smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali drugo od načrtovanih osmih poglobljenih strokovnih razprav z naslovom: Pogledi na prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih. Tematske okrogle mize so namenjene presojanju razvitosti in problemom izobraževanja odraslih, ki jih opredeljuje dokument Evropskih skupnosti Akcijski načrt za izobraževanje odraslih: Za učenje je vedno pravi čas (2007). Tokratna razprava je bila namenjena pogovoru o učinkih prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja na izobraževanje odraslih. Razprave se je udeležilo 18 uglednih strokovnjakov iz Ministrstva za šolstvo in šport, javnih zavodov in izobraževalnih organizacij za odrasle.

Kot uvodničarja sta razpravo odprla Darko Mali s Centra za poklicno izobraževanje in dr. Tanja Možina z Andragoškega centra. Prvi je v svojem prispevku predstavil temeljne cilje prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja ter nekatere rezultate evalvacij, ki jih na tem področju izvaja CPI. Izpostavil je dosežke in probleme na treh področjih: timsko delo v šolah, odprti kurikul in osebni izobraževalni načrt. Prispevek dr. Tanje Možina je bil naravnan na vpeljavo novosti, ki še posebej zadevajo izobraževanje odraslih. V svojem prispevku je spregovorila o sistemskih in strokovnih dilemah, kako izboljšati izvedbeno načrtovanje v izobraževanju odraslih, da bi se čim bolj naslonilo na potrebe posameznikov, ki se vpisujejo v izobraževanje in kako odraslim čim bolje pomagati na njihovi poti do znanja, tudi v odvisnosti od tega, na kakšen način se izobražujejo. Predstavila pa je tudi prve ugotovitve ob uvajanju prenovljenih programov v izobraževanju odraslih. Razprava je bila vsebinsko bogata, dotaknila pa se je tako razvojno-strateških vprašanj poklicnega in strokovnega izobraževanja (načel, etičnih vprašanj, ciljev prenove) kot tudi strokovnih rešitev, ki jih je potrebno še izboljšati (npr. priznavanje znanja), ni pa se izognila niti organizacijsko praktičnim vprašanjem, ki pomembno soustvarjajo podobo tega izobraževanja (prenova in financiranje programov, organizacija izobraževanja odraslih na šolah...).

Okroglo mizo je moderirala Sonja Klemenčič iz Andragoškega centra.


 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovSamoučenje je, trdno verjamem, edino resnično učenje.
(Isaac Asimov)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti