Izpeljali smo usposabljanje za multiplikatorje v podporo Navodilom

Na ACS smo ob sprejemu novih Navodil za prilagajanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL RS št. 8/2008) razvili pet modulov, ki smo jih izvajali v letih 2008 in 2009. Teh usposabljanj se je v dveh letih udeležilo skupaj 310 strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih, želeli pa bi, da se usposabljanj udeležijo vsi, ki to znanje potrebujejo. 

S tem namenom smo na povabilo Ljudske univerze Kočevje pristopili k projektu Uvajanje novih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih, ki ga financirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. V okviru projekta je bilo načrtovano, da ACS v prvi polovici leta 2010 usposobi 30 multiplikatorjev, ki bodo v različnih izobraževalnih organizacijah za odrasle po Slovenije prenašali znanje o različnih vidikih izvedbenenega načrtovanja poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih.

Pripravili smo 40-urni program in izvedli usposabljanje multiplikatorjev, ki je potekalo v dveh delih: prvi del smo izpeljali 22. in 23. marca, drugega pa od 29. do 31. marca letos. Multiplikatorji bodo svoje usposabljanje uspešno zaključili s pripravo projektne naloge, v kateri bodo pripravili načrt 12-urnega usposabljanja, ki ga bodo izvajali za kolektive v izobraževalnih organizacijah.

Več o izpeljanem usposabljanju si lahko preberete v
daljšem besedilu. 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčiti pomeni učiti se.
(Japonski pregovor)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti