Ali imamo izobraževalci odraslih dovolj primernih programov za izobraževanje brezposelnih?
Udeleženci razprave 4. okrogle mize

28. maja 2010 smo na Andragoškem centru Slovenije v podporo uveljavljanja Akcijskega načrta za izobraževanje odraslih: Za učenje je vedno pravi čas organizirali že četrto od predvidenih osmih poglobljenih strokovnih razprav, tokrat z naslovom Ali imamo izobraževalci odraslih dovolj primernih programov za izobraževanje brezposelnih? Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih je zagotovo eden najpomembnejših mehanizmov za soočanje s problemi brezposelnosti, na okrogli mizi pa smo želeli spodbuditi razpravo o tem, ali imamo na razpolago dovolj programov za brezposelne in ali so ti taki, da bodo brezposelnim povečevali njihove možnosti na trgu dela. K sodelovanju smo povabili ugledne strokovnjake iz ministrstev, zavodov za zaposlovanje in drugih javnih zavodov, fakultet, podjetij, gospodarskih zbornic, sindikatov, združenj ter regionalno razvojnih agencij. Odziv na naše povabilo je bil zelo dober, saj se je razprave udeležilo kar 31 udeležencev iz omenjenih institucij. 

Na okrogli mizi so bili predstavljeni trije uvodni prispevki. Gospa Darja Čot z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je kot prva uvodničarka poudarila, da so eni izmed pomembnejših ukrepov, ki jih izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja, prav usposabljanje in izobraževanje, s katerim želijo povečati zaposljivost in konkurenčnost ter dvigniti izobrazbeno in kvalifikacijsko raven zaposlenih in brezposelnih. Ukrepi so zelo raznovrstni, prilagojeni potrebam  različnih brezposelnih, tako tistim, ki imajo zelo nizko izobrazbo, tistim, ki se morajo prekvalificirati, pa tudi tistim, ki imajo določeno raven izobrazbe, a so nekonkurenčni, ker so brez delovnih izkušenj. Prispevek gospe Valentine Zadravec Predovnik iz Centralne službe Zavoda RS za zaposlovanje se je nanašal na praktične in organizacijske rešitve pri vključevanju brezposelnih oseb v izobraževanje in usposabljanje Preko njih se namreč izpeljuje tudi ta del ukrepov aktivne politike zaposlovanja; so vezni člen do izvajalcev izobraževanja. Tretji prispevek na okrogli mizi je imela dr. Tanja Možina iz Andragoškega centra, ki je predstavila rezultate evalvacije izobraževalne ponudbe formalnih in neformalnih programov za brezposelne, opravljene v letu 2009. V evalvacijski študiji je bila analizirana izobraževalna ponudba formalnih in neformalnih programov za brezposelne v celotni državi z različnih vidikov: regionalne razpršenosti, regionalne usklajenosti glede na obseg brezposelnih v regijah, z vidika usklajenosti glede na različne ciljne skupine brezposelnih in z vidika razvojnih  načrtov regij in države.

V razpravi so udeleženci izpostavili potrebno po povezanem delovanju partnerjev (delodajalcev, regionalnih razvojnih agencij, zavoda za zaposlovanje, razvojnih institucij izvajalskih organizacij idr.) pri ugotavljanju potreb po znanju in razvoju novih programov izobraževanja in usposabljanja, ki bi bili ustrezni za reševanje problematike brezposelnih.  Strinjali so se, da bo v prihodnje potrebno razviti pristope, ki bodo omogočali bolj fleksibilen in aktiven odziv izobraževalnih organizacij in drugih pomembnih akterjev v regionalnih okoljih na ugotovljene izobraževalne potrebe.  Ob tem so poudarili   pomen kompetenčno zasnovanega izobraževanja in usposabljanja. Prav zaradi potrebe po fleksibilnosti in hitrem odzivu bi bilo potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti razvoju neformalnih programov izobraževanja in usposabljanja. 

Okroglo mizo je moderirala sodelavka Andragoškega centra, Natalija Žalec. 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovPrvi korak pri iskanju znanja je tišina, drugi poslušanje, tretji pomnjenje, četrti vaja in peti – učenje drugih.
(Solomon Ibn Gabirol)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti