Izvedba prvega modula Splošne in andragoške zakonitosti razvoja kariere

V mesecu marcu smo pričeli z pilotno izvedbo novega izobraževalnega programa Razvoj učiteljeve poklicne poti, ki smo ga oblikovali na Andragoškem centru Slovenije. Izobraževalni program sestavljajo trije vsebinsko zaokroženi moduli in v celoti obsega 80 ur organiziranega izobraževanja.

Prvi modul Splošne in andragoške zakonitosti razvoja kariere je potekal 23. in 24. marca ter 12. in 13. aprila 2011. Udeleženci so v prvem delu modula spoznali glavna obdobja kariere in zakonitosti razvoja v posameznem obdobju, zakonitosti zunanje in notranje kariere, se seznanili s posebnostmi kariere učitelja in spoznali fazni S-model razvoja učiteljeve kariere. V nadaljevanju modula je bil poudarek na prepoznavanju stereotipov o razvoju učiteljeve poklicne poti in najpomembnejših dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo v karieri posameznika. Udeleženci so med drugim spoznali tudi več možnih poti razvoja učiteljeve kariere in razloge za razlike ter opredelili dosedanjo karierno izkušnjo – lastno poklicno pot glede na S-model in izdelali načrt kariere. Prvega modula se je udeležilo 11 udeležencev. 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčiti pomeni učiti se.
(Japonski pregovor)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti