Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu

V petek, 20. septembra 2013 smo izpeljali strokovno srečanje z naslovom Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu.

Dr. Alenka Braček Lalić iz Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu nam je predstavila delovanje Agencije, njene naloge, namen in cilje. Iizpostavila je bistvene poudarke akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov ter višjih strokovnih šol, predstavila pa nam je tudi merila, po katerih Agencija presoja kakovost visokega šolstva, ter temeljne značilnosti in izkušnje, povezane z različnimi postopki, ki jih izvaja agencija.

NAKVIS je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, katere glavni namen je izboljšanje kakovosti visokega šolstva. Osrednja dejavnost NAKVIS so akreditacije in zunanje evalvacije univerz, fakultet, akademij in višjih strokovnih šol. Tako akreditacije kot zunanje evalvacije potekajo s pomočjo skupine strokovnjakov, ki so vpisani v register NAKVIS in za katere NAKVIS izvaja tudi usposabljanja/izobraževanja.

Poleg evalvacijskih postopkov se NAKVIS osredotoča tudi na spodbujanje transnacionalnega izobraževanja in skupnih študijskih programov, kot tudi na svetovalne storitve, razvojne projekte in mednarodno sodelovanje.
 
 
 


 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovNi verjetno, da bi bilo znanje jutri manj pomembno, kot je danes.
(dr. Zoran Jelenc)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti