Uspešno smo izpeljali delavnico Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

14. oktobra 2014 smo v prostorih Andragoškega centra Slovenije uspešno izpeljali delavnico Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja. Na delavnici je bilo prisotnih 20 udeležencev, prihajali so iz različnih izobraževalnih organizacij za odrasle.

Delavnico, ki je bila naravnana izrazito praktično, je vodila dr. Nives Ličen, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije. Udeleženci so bili s predstavljenimi vsebinami zelo zadovoljni, posebej so pohvalili predavateljico in njeno strokovnost. Všeč jim je bilo, da je v času izobraževanja izmenjavala različne metode dela, od predavanja, diskusije, dela v skupinah, ipd. Pohvalili so učno gradivo, kot najbolj zanimive vsebine pa so izpostavili: Načrtovanje programa glede na ugotovljene potrebe, Metode za ugotavljanje izobraževalnih potreb, Izbrani modeli za analizo potreb in Praktično delo v skupinah. Ravno praktično delo na konkretnih primerih iz njihovega okolja je bilo s strani udeležencev izpostavljeno kot tisto pravo, kar bi si želeli na podobnih delavnicah tudi v prihodnje.

Zahvalili so se nam za dobro vsebinsko in organizacijsko izvedbo programa, predvsem pa so bili veseli, da smo program izpeljali in da so imeli priložnost, da se ga udeležijo.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:57:54