Leto 2014 smo zaključili z evalvacijsko delavnico EZE

V četrtek, 11. decembra 2014, smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2014.
 
Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavniki presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 2014.

Več o ekspertnih zunanjih evalvacijah izobraževanja odraslih si lahko preberete na povezavi http://kakovost.acs.si/ekspertna_zunanja_evalvacija/.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:31:37