Uspešno smo izpeljalil delavnico Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov

10. in 17. aprila 2015 smo za zaključeno skupino predavateljev iz Razvojno izobraževaslnega centra Novo mesto, izpeljali 16- urno delavnico z naslovom: Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov. Na delavnici je bilo prisotnih 20 udeležencev, vodila sta jo zunanja sodelavca Andragoškega centra Slovenije, dr. Suzana Turk Strmšek in Radovan Krajnc.

Udeleženci so v času usposabljanja spoznali temeljne značilnosti samostojnega učenja ter prednosti in omejitve rabe e-gradiva, spletno učilnico pa so analizirali tudi z vidika komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju. Ob zaključku so se s pomočjo programa eXe tudi sami preizkusili v izdelavi in pripravi e-gradiva.

Z izpeljano delavnico, predvsem pa z vsebinami programa, so bili zadovoljni, zelo so pohvalili  oba predavatelja. Všeč so jim bile metode dela, ki sta jih uporabljala, zadovoljni pa so bili tudi s prejetim gradivom. Še najbolj je nekaj udeležencev zmotil izbrani termin usposabljanja, saj je izobraževanje potekalo v petek popoldan, kar jim očitno  ni ustrezalo. Bodo pa lahko znanje, ki so si ga pridobili, koristno uporabili pri svojem nadaljnem delu, zato so se nam zahvalili za dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljano delavnico.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 18:28:09