V začetku aprila smo izpeljali delavnico o ugotavljanju izobraževalnih potreb

9. aprila je na ACS-u potekala delavnica Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja. Pod vodstvom doc. dr. Nives Ličen smo v "laboratoriju" premešali ideje ter se z znanjem bogatili in učili drug od drugega.

V prvem delu dneva smo v skupinah v vlogi detektivov izbirali modele za analizo in ugotavljanje izobraževalnih potreb, v drugem delu pa kot ustvarjalci načrtovali programe glede na ugotovljene izobraževalne potrebe.

Več kot polovica udeležencev je bila z vsebino usposabljanja zelo zadovoljnih. Bili so mnenja, da je vsaka tema dala neko izhodišče za razmislek, kako znanja implementirati pri svojem delu. Čeprav je bilo večini udeležencev razmerje med teoretičnim in praktičnim delom ravno pravšnje, so nekateri pogrešali več dinamike, diskusije in uporabo različnejših metod dela. Predavateljico so ocenili kot zelo dinamično, z bogatim znanjem s praktičnega in teoretičnega področja, ki je vzdrževala prijetno in sproščeno vzdušje, ki spodbuja in vabi udeležence k sodelovanju.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:04:08