Kako izboljšati učna gradiva in učne pripomočke
 
 
Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz IZUM-a, smo 26. maja in 2. junija izpeljali 12-urno delavnico z naslovom: Kako izboljšati učna gradiva in učne pripomočke. Na delavnici, ki jo je vodil zunanji sodelavec ACS Miran Morano, je bilo prisotnih 16 udeležencev.
 
Udeleženci so spoznali, kako pomembna je za učinkovit nastop dobra priprava, naučili so se, kako lahko naredijo svojo predstavitev bolj zanimivo in pestro, s čimer povečujejo pozornost in motivacijo udeležencev.
 
Z izpeljano delavnico so bili zelo zadovoljni, kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili: Priprava prosojnic in njihovo povezovanje v predstavitev; Oblikovanje učnih gradiv - spoznali so, zakaj je učno gradivo dobro pripraviti uposebej za udeležence in posebej za predavatelje; Priprava na predstavitev in predstavitev vsebine pred skupino udeležencev.
 
Predvsem zato, ker so lahko na veliko praktičnih primerih videli, kako naj bi delavnica potekala, so jim bile všeč tudi metode dela, ki jih je uporabljal predavatelj Miran Morano, ki je s strani udeležencev prejel veliko pohval. Ena izmed udeleženk  je napisala: "Predavatelj nas ni izobraževal zato, ker je to njegova služba, ampak se je ves čas čutilo, da ima res rad delo, ki ga opravlja, zato je tudi znanje, ki ga ima, z veseljem delil z nami."

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:55:39