Izpeljali smo petkovo strokovno srečanje
 
Na prvem jesenskem petkovem srečanju 25. septembra 2015 nam je mag. Branka Dajčman, specialistka razvoja kadrov v podjetju Adria Mobil, d. o. o., predstavila študijo primera Doseganje poslovnih ciljev organizacije s prenovo procesa upravljanja človeških virov. 
 
Predstavila je model korporativnega delovanja v sistemu povezanih družb, ki delujejo v globalnem okolju in so zaradi tega nenehno izpostavljene tveganjem, ki ogrožajo doseganje poslovnih ciljev. Zaradi internacionalizacije poslovnega okolja se podjetja  srečujejo s številnimi spremembami, ki tudi v njihovo delovanje prinašajo temeljite preobrate. Uspešna podjetja se znajo hitro prilagoditi in so neprestano na preži, kako razviti in ohraniti konkurenčno prednost na področjih, kot so stroškovna učinkovitost, kakovost, sistematičnost, fleksibilnost, inovativnost. S tem ciljem morajo dobro preučiti in optimizirati svoje poslovne procese. Sodobni izzivi menedžmenta človeških virov pred kadrovske funkcije postavljajo izzive v vlogi strateškega partnerja uprave, upravljavca sprememb v smislu implementacije izboljšav, pa tudi pobudnika in varuha sprememb organizacijske kulture.

Z rezultati izvedene študije avtorica potrjuje, da prenova procesa s strateško naravnanostjo postavitve in delovanja pravih ljudi na prava mesta vpliva na doseganje poslovnih ciljev družb. Dobra komunikacija zaposlene motivira, zato je treba s prenovo procesa zagotoviti komunikacijske kanale tudi prek internih medijev, ki bodo omogočili prost pretok idej, informacij, znanja v skupini. Opozarja tudi na pomembnost opredelitve kompetenc ključnih kadrov v skupini; v obravnavanem primeru so to: aktivna komunikacija, inovativnost, navdihovanje, strateško razmišljanje, timsko delo, vodenje in organiziranje in osredotočenost na stranko.

 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.09.2021, 06:12:51