Informacijsko-promocijska brošura o usposabljanju in spopolnjevanju izobraževalcev odraslih na ACS

Konec septembra 2015 smo na Andragoškem centru Slovenije izdali informativno-promocijska brošuro o izobraževalni dejavnosti Andragoškega centra Slovenije - Andragoško spopolnjevanje z naslovom Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na Andragoškem centru Slovenije.

Pripravili smo slovensko in angleško različico. Tako bomo odslej našo izobraževalno dejavnost tudi pri predstavitvah domači strokovni javnosti in tujcem lahko podkrepili še z informativnim gradivom.

Na kratko predstavljamo usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na ACS (namen dejavnosti, vrste usposabljanja in spopolnjevanja, spletna programoteka, možnost priznavanja že pridobljenega znanja, knjižna polica s strokovno literaturo v podporo usposabljanju in spopolnjevanju) ter kompetenčno zasnovo usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev odraslih (kaj zajema kompetenčna zasnova, kako so v kompetenčni zasnovi opredeljene zmožnosti, predstavljamo pa tudi vseh osem vlog izobraževalcev odraslih, za katere smo doslej pripravili opise del in zmožnosti ter spletna mesta, kjer si lahko opise ogledate na spletu).

Knjižici smo pripravili, oblikovali in natisnili s pomočjo sredstev mednarodnega projekta SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries). Najdete jin na knjižni polici.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.09.2021, 04:47:26