Izpeljali smo delavnico Motivacija in samomotivacija - ključ do uspeha

29 in 30. septembra 2015 smo za zaključeno skupino notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorjev iz NEK-a izpeljali delavnico z naslovom Motivacija in samomotivacija – ključ do uspeha. Uspešna podjetja se namreč zavedajo, da so motivirani zaposleni ključni dejavnik za njihovo poslovno uspešnost. Delavnico je vodila zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, Sandra Bohinec Gorjak.

Delavnica je bila namenjena razmisleku o lastni (samo)refleksiji motivacijskih vzvodov. Udeleženci so se osredotočili na odkrivanje lastnih motivacijskih vzvodov s pomočjo samorefleksivnih tehnik. Spoznali so zavedne in mnoge nezavedne motivacijske dejavnike in kako le-te  motivacijske sprožilce naslavljamo, da postanejo naši aktivni zavezniki v poslovnem procesu. V času usposabljanja so udeleženci raziskovali, zakaj in čemu včasih izbiramo prav določeno vedenje in kaj nas motivira ali ne-motivira za izbiro tega ali onega vedenja. S pomočjo samomotivacijskih tehnik pa so pridobili praktična in poglobljena orodja, ki jim bodo lahko v pomoč pri upravljanju samega sebe v nadaljnjih poklicnih izzivih.
 


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:25:49