Uspešno smo izpeljali delavnico Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih
 
28. oktobra 2015 smo za zaključeno skupino udeležencev skupnosti centra višjih šol izpeljali delavnico Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih, poudarek je bil na višješolskem  izobraževanju. Zaradi aktualnosti teme je bil odziv s strani udeležencev velik, saj je bilo na delavnici  prisotnih 42 udeležencev. Delavnico je vodila mag. Marija Karba iz inšpektorata RS za šolstvo in šport.

Udeleženci so bili z izpeljano delavnico in vsebinami zelo zadovoljni. Večini so bile zanimive vse vsebine, še posebej pa so izpostavili: vodenje različnih evidenc, dokumentacija in interni akti ter nadzor šolske inšpekcije, organizacija in izvajanje izobraževanja ter praktični primeri in njihova razrešitev. Napisali so, da jim bo pridobljeno znanje koristilo pri njihovem nadaljnjem delu in pri reševanju realnih problemov. Kot pozitivno so ocenili priložnost  izmenjave mnenj med šolami, seznanitev s problemi, razjasnili so si tudi nekatere nejasnosti, ki se porajajo udeležencem izobraževanj. Pohvalili so predavateljico mag. Marijo Karba, ki jim je ves čas omogočala postavljati vprašanja in o njih razpravljati. Napisali so, da so dobili zelo dragocene in uporabne informacije, ki jih je predavateljica na eni strani podala zelo strokovno, po drugi pa praktično in predvsem zelo življenjsko.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 09:01:19