Uspešno smo izpeljali še eno delavnico Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz podjetja B&B, d.o.o. iz Kranja smo v začetku decembra izpeljali 24- urno usposabljanje za andragoško delo z naslovom: Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja. Na delavnici, ki sta jo vodila zunanja sodelavca Andragoškega centra, Mirjam Dominko in Miran Morano, je bilo prisotnih 13 udeležencev.

Z izpeljano delavnico so bili  udeleženci zelo zadovoljni, vsebinsko pa so posebej izpostavili naslednje teme: Osebnostne in strokovne značilnosti izobraževalca odraslih, Komunikacijski model za predavatelje, Zaznavni sistemi VAK in Priprava ter praktična izvedba predstavitev. Spoznali so različne pristope do ciljnih skupin in se naučili podajati povratno informacijo, kar jim bo zelo koristilo pri opravljanju njihovega dela. Eden izmed udeležencev je napisal: Vesel sem, da sem se lahko udeležil delavnice, malo imamo priložnosti za trening in iskreno povratno povratno informacijo, zato še enkrat hvala.
.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:58:23