Izpeljali smo delavnico Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
 
Čeprav se danes veliko piše in govori o pomenu znanja, učeči se organizaciji, družbi znanja, itd., se veliko izobraževalnih organizacij dnevno srečuje z vprašanji kot npr. kako uspešno privabiti dovolj udeležencev na izobraževanje, kako izpeljati izobraževanje, da bodo vsi vključeni zadovoljni, katera marketinška orodja uporabiti, ipd. In prav na teh vsebinah je bil poudarek na delavnici Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih, ki smo jo 21. januarja 2016 izpeljali na ACS, vodila pa jo je zunanja sodelavka Barbara Vrhovnik.
 
Na delavnici je bilo prisotnih 20 udeležencev iz različnih izobraževalnih organizacij. Tekom usposabljanja so se seznanili z elementi marketinškega spleta in specifiko trženja izobraževalnih storitev, spoznali so pomen učeče se organizacije in se naučili  definirati ustrezne tržne poti in izbrati ustrezne strategije promocije. Udeleženci so bili z izpeljano delavnico zelo zadovoljni, še posebej so pohvalili predavateljico in samo organizacijo izobraževanja.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 06:31:02