Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju v slovenskem jeziku

Sredi meseca februarja 2016 smo na ACS prevedli brošuro Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju.

V brošuri ponazarjamo stališča in argumente EAEA, predstavljamo pa tudi raziskave, primere in izkušnje udeležencev, ki jih je zbral Andra­goški center Slovenije.

Več o tem lahko preberete na tem mestu.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:59:05