Uspešno smo izpeljali delavnico Komunikacija v procesu vodenja
 
13. in 19. septembra smo v prostorih Andragoškega centra za zaključeno skupino 13 notranjih predavateljev, mentorjev in inštruktorejv, izpeljali delavnico Komunikacija v procesu vodenja. Za gradnjo uspešne korporativne identitete podjetja, ki je podlaga za njeno poslovno uspešnost, so prav dobri medsebojni odnosi ključnega pomena.
 
Udeleženci so spoznali in se naučili izbrati ustrezen način komuniciranja z udeleženci ter na ta način bolj ciljno usmerjati komunikacijo v procesu usposabljanja oz. spopolnjevanja. V  skupinah so praktično preizkusili in spoznali različne načine za obvladovanje komunikacije v konfliktnih situacijah.

Z izpeljano delavnico so bili, tako organizacijsko kot vsebinsko, v več kot 85 odstotkih zadovoljni oz. zelo zadovoljni. Vsebinsko so izpostavili naslednje teme: odličnost in čustvena inteligenca, asertivnost ter delovni slogi v procesu vodenja. Zanimivi so jim bili tudi zaznavni tipi osebnosti, komunikacija v konfliktnih situacijah ter sistem 4 MAT. Všeč jim je bilo, ker je predavateljjica vključevala različne metode dela in na ta način ves čas spopolnjevanja ohranjala njihovo pozornost in motivacijo.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:43:55