Za nami je uspešno izpeljana delavnica Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja

16. novembra 2016 smo v prostorih Andragoškega centra Slovenije izpeljali delavnico Ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja.

Na delavnici je bilo prisotnih 20 udeležencev, prihajali so iz različnih izobraževalnih organizacij za odrasle.

Delavnico, ki je bila naravnana zelo praktično, je vodila doc. dr. Nives Ličen iz Filozofske fakultete v Ljubljani, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije. Udeleženci so bili s predstavljenimi vsebinami zadovoljni, posebej so pohvalili predavateljico in njeno strokovnost. Všeč jim je bilo, da je v času izobraževanja izmenjavala različne metode dela, od predavanja, diskusije, dela v skupinah, ipd. Eden o udeležencev je napisal: " Izbira predavateljice Nives Ličen je odlična izbira, saj so njene delavnice in dogodki vedno izpeljani s pozitivno energijo, strokovnim znanjem in zanimivo vsebino":

Pohvalili so obsežno učno gradivo, ki so ga dobili, kot najbolj zanimive vsebine pa so izpostavili: Načrtovanje programa glede na ugotovljene potrebe, Metode za ugotavljanje izobraževalnih potreb, Izbrani modeli za analizo potreb in Praktično delo v skupinah. Ravno praktično delo na konkretnih primerih iz njihovega okolja je bilo s strani udeležencev izpostavljeno in bi si ga nekateri udeleženci želeli še več.

Zahvalili so se nam za dobro vsebinsko in organizacijsko izvedbo programa, bili so veseli, da smo program izpeljali in da so imeli priložnost, da se ga udeležijo.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:10:28