Kako v Sloveniji skrbimo za usposobljenost izobraževalcev odraslih?
19. marca smo na Andragoškem centru Slovenije v skladu s smernicami Akcijskega načrta za izobraževanje odraslih: Za učenje je vedno pravi čas, organizirali prvo od osmih poglobljenih strokovnih razprav. Strokovne razprave na temo Kako v Sloveniji skrbimo za usposobljenost izobraževalcev odraslih? se je udeležilo 22 uglednih strokovnjakov iz fakultet, ministrstev, javnih zavodov, društev in gospodarstva, vsi pa se pri svojem delu tako ali drugače srečujejo z izobraževanjem odraslih.

V iskanju odgovorov na različna vprašanja, ki se nam pri tem porajajo, so na strokovni razpravi z uvodnim prispevkom sodelovale: ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Sabina Jelenc Krašovec s Filozofske fakultete - njun prispevek je bil osredotočen na formalno diplomsko in podiplomsko izobraževanje, ter dr. Tanja Možina iz Andragoškega centra Slovenije, ki je predstavila kompetenčni pristop k spopolnjevanju andragoških delavcev in s katerim smo želeli stopiti na polje neformalnega izobraževanja odraslih.

Okroglo mizo je moderirala Natalija Žalec, spec.

 


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:33:00