Za nami je uspešno izpeljana delavnica Uporaba sodobnih spletnih omrežij v izobraževanju odraslih
 
13. junija smo uspešno izpeljali delavnico Uporaba sodobnih spletnih omrežij v IO, na kateri je bilo prisotnih 24 udeležencev. Prihajali so iz različnih izobraževalnih organizacij za odrasle, delavnico pa sta vodila zunanja sodelavca ACS, Simon Dražič in Maja Vičič Krabonja.
 
Več kot dve tretjini udeležencev je bilo z izpeljano delavnico tako vsebinsko, kot organizacijsko, zelo zadovoljnih, ostali so bili zadovoljni. Razmerje med teoretičnim in praktičnim delom je večina ocenila kot ustrezno, zelo zadovoljni so bili tudi z metodami, ki sta jih uporabljala predavatelja. Za oba predavatelja, ki so ju še posebej pohvalili, so napisali, da sta zelo uigran tim, všeč jim je bilo, ker sta vključevala veliko praktičnih primerov. Delavnica je bila po oceni udeležencev izredno dinamična, predavatelja sta vključevala humor in anekdote, ves čas pa sta znala ohranjati njihovo motivacijo.
 
Zahvalili so se nam za dobro organizacijo in napisali, da si tudi v bodoče želijo takih in podobnih spopolnjevanj, na katerih bi se mogoče malo bolj posvetili še ostalim spletnim omrežjem, ne samo facebooku. V enem dnevu je razumljivo, da je za vse zmanjkalo časa.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:41:02