Izpeljali smo pilotno izvedbo programa Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
 
21. in 28. septembra smo na Andragoškem centru uspešno izpeljali pilotno izvedbo delavnice Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja, ki sta jo vodila Simon Dražič in Maja Vičič Krabonja.

Udeleženci so spoznali značilnosti e-izobraževanja ter pomen sodelovalnega učenja in komunikacije pri tem, iz različnih zornih kotov pa so osvetlili tudi vlogo mentorja v programih e-izobraževanja.V evalvacijskih vprašalnikih so napisali, da je delavnica vsebinsko presegla njihova pričakovanja, spoznali so veliko programov, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri svojem delu, nekateri pa so bili, ker so že imeli nekaj znanj s tega področja veseli, da so svoja znanja lahko dopolnili.
 
Všeč so jim bile uporabljene metode dela, saj so bili ves čas aktivni in so na praktičnih primerih preizkušali predstavljene vsebine. Pohvalili so oba predavatelja, ocenili so ju kot odlično strokovno podkovana in izkušena praktika, ki sta jim tekom usposabljanja dala polno novih idej, zato se bodo tudi v prihodnje z veseljem udeležili takih in podobnih delavnic.

 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:01:35