Uspešno smo izpeljali delavnico Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Za zaključeno skupino 14-ih notranjih trenerjev iz slovenskih železnic smo 18., 19. in 22. septembra izpeljali 24- urno andragoško usposabljanje z naslovom: Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja. Delavnico sta vodila zunanja sodelavca Andragoškega centra Mirjam Dominko in Miran Morano.

Udeleženci so se  naučili bolj samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), izboljšali so svoje trenerske sposobnosti, spoznali različne metode in tehnike, s katerimi bodo lažje prepoznavali potrebe udeležencev, zakladnico svojih znanj pa bodo obogatili in dopolnilil z novimi psihološkimi in pedagoško andragoškimi znanji.

Z izpeljano delavnico so bili zelo zadovoljni, pohvalili so oba predvatelja in njuno strokovnost in zavzetost, zadovoljni pa so bili tudi z organizacijo in samo izpeljavo usposabljanja. Napisali so, da so dobili veliko uporabnih vsebin, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri svojem delu, si pa tudi v prihodnje želijo čim več takih usposabljanj in spopolnjevanj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 20:13:29