Izvedli smo prvo delavnico v okviru nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO
7. aprila 2010 smo na Andragoškem centru izvedli prvo delavnico v okviru nadaljnjega usposabljanja delujočih svetovalcev v središčih ISIO, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Prve delavnice programa Usposabljanje svetovalcev za kakovostno delo v svetovalnih središčih v letu 2010 se je udeležilo 23 udeležencev, katerim je dr. Darja Zaviršek s Fakultete za socialno delo predstavila temeljne koncepte na področju svetovalnega dela za ljudi z ovirami. Na koncu smo spregovorili še o svetovalnem delu z ranljivimi skupinam odraslih glede na izpeljevanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih v letu 2010.

 


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 20:11:53