Priprava interaktivnega izobraževanja

Za zaključeno skupino notranjih predavateljev iz podjetja B&B izobraževanje in usposabljanje, smo 17., 24. in 25. januarja 2018 izpeljali 3-dnevno delavnico z naslovom Priprava interaktivnega izobraževanja, ki se jo je udeležilo 24 udeležencev. Delavnica je potekala v Ljubljani, vodila sta jo zunanja sodelavca ACS, Irena Potočar Papež in Miran Morano.
 
Z izpeljano delavnico in njeno vsebino so bili udeleženci zelo zadovoljni. Spoznali so sestavne dele javnega nastopa, značilnosti in pomen besednega in nebesedenega  sporočanja pri javnem nastopu ter se naučili, kako obvladati tremo in mašila. Dobili so tudi navodila za pripravo učnih gradiv in učnih pripomočkov, sestavni del programa pa je bil tudi individualni nastop vsakega udeleženca, ki je bil za opravljen nastop nagrajen s povratnimi informacijami, tako s strani predavatelj, kot tudi ostalih udeležencev.
 
Izvedba programa je bila financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.
 
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 06:03:30