Uspešno smo izpeljali delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih

S pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, smo za zaključeno skupino učiteljev iz Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, 30. in 31. januarja 2018 izpeljali 2-dnevno delavnico Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih, na kateri je bilo prisotnih 20 udeležencev.
 
Z izpeljano delavnico in njeno vsebino so bili udeleženci zelo zadovoljni, všeč jim je bilo, ker so veliko delali v skupinah, razmišljali o suverenosti učitelja in dojemanju verbalno abstraktnega tipa udeleženca, spoznavali različne metode in tehnike, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri svojem nadaljnjem delu.

Predavatelja Mirana Morana, njegovo strokovnost in odličnost so pohvalili predvsem zato, ker je ves čas delal na način, ki jim ga je tudi predstavljal. Potrudil se je in pripravil spodbudno učno okolje, poskrbel za ustvarjalno in sproščeno vzdušje ter znal ustreči njihovim željam in potrebam.


 
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 19:11:04