Za nami je uspešno izpeljana delavnica Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

V okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, smo za zaključeno skupino predavateljev iz organizacije B&B izobraževanje in usposabljanje, 6. in 7. februarja 2018 izpeljali 16-urno delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. Na delavnici je bilo prisotnih 25 udeležencev, vodila jo je zunanja sodelavka Andragoškega centra, Sandra Bohinec Gorjak.
 
V izobraževanju odraslih, kakor tudi v izobraževanju nasploh, se kot eno izmed najpomembnejših orodij za doseganje izobraževalnih ciljev kaže komunikacijska zmožnost oziroma kompetenca. Udeleženci so pridobiti jasen vpogled v vlogo komunikacijskih kompetenc ter osvojili praktične veščine, ki omogočajo smiselno in učinkovito uporabo le-teh pri ravnanjih v izobraževalnem procesu.

Z izpeljano delavnico so bili zelo zadovoljni, pohvalili so predavateljico, ki jih je ves čas aktivno vključevala v delo, z veseljem se bodo tudi v prihodnje udeležili takih in podobnih spopolnjevanj, ki jih organiziramo.

 
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 07:01:53