Izpeljali smo delavnico Razvijanje poklicne identitete učitelja
15. februarja 2018 smo za 18 učiteljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto izpeljali 8-urno delavnico z naslovom Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih. Delavnico je vodila zunanja sodelavka Andragoškega centra, Sandra Bohinec Gorjak.

Učitelji so se seznanili z osnovnimi koncepti in definicijami samomotivacije, samorefleksije, identitete in osebnostne moči ter spoznali, na kakšen način bodo lahko razvijali in krepili komunikacijske spretnosti in zmožnosti vpliva izobraževalca odraslih na posameznika in družbo. Z izpeljano delavnico so bili zelo zadovoljni, zahvalili so se nam za priložnost, ki jih je bila z udeležbo na delavnici omogočena.

Izvedbo programa je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. 
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 06:37:51