Za nami je uspešno izpeljana delavnica o coachingu

16. in 17. marca 2018 smo skupaj s trenerko Mirjam Dominko, zunanjo sodelavko Andragoškega centra Slovenije in učitelji ter predavatelji iz Centra za dopisno izobraževanje Univerzum v Ljubjani, v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno – izobraževalnega zavoda v obdobju 2016 – 2018, raziskovali coaching.

Udeleženci so spoznavali različna orodja, ki jih ta pristop lahko nudi kot pomoč ljudem pri svojem delu s posamezniki in skupinami. Na coacha se lahko obrnemo, ko s svojo trenutno situacijo nismo najbolj zadovoljni, ali pa takrat, ko želimo nekaj spremeniti v svojem življenju. Poudarek na delavnici je bil predvsem na iskanju možnosti uporabe coachinga na področju izobraževanja. Trening je bil intenziven, vendar za udeležence izredno zanimiv, spoznali in naučili so se veliko novega, marsikatero metodo, ki so jo spoznali, bodo lahko preskusili tudi v praksi. Ves čas pa so imeli priložnost, da si izmenjajo izkušnje in da se po dolgem času spet vživijo v vlogo »učencev« ter na ta način  pridobijo nov pogled na opravljanje svojega dela v učilnici. Z izpeljano delavnico so bili udeleženci zelo zadovoljni, napisali so, da si želijo še več tovrstnih izobraževanj.
Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 11:09:05