Zaključena pilotska izvedba izobraževalnega programa Začetna integracija migrantov (ZIM)

22. aprila 2010 se je na Andragoškem centru končal 40-urni izobraževalni program Začetna integracija migrantov (ZIM). Pilotna izvedba je bila namenjena manj izobraženim migrantom, ne glede na status prebivanja (stalno ali začasno) in dolžino prebivanja v Sloveniji. Udeležilo se jo je 13 migrantov iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Irana ter Kosova.

ZIM se je posvečal poučevanju slovenščine v povezavi z besediščem, ki se je osredotočalo na delo in zaposlovanje. Obsegal je naslednje vsebinske sklope: trg dela in delovno mesto , zdravje in socialna varnost, vseživljenjsko učenje ter družina in dom (združevanje družine, šolanje otrok in izobraževanje družinskih članov, stanovanje in bivalne razmere).

Avtorice programa ZIM so mag. Ester Možina, dr. Natalija Vrečer, dr. Ina Ferbežar in dr. Nataša Pirih - Svetina, slednji dve pa sta bili tudi izvajalki izobraževalnega programa.

Do konca leta 2010 bomo pripravili še priročnik za izobraževalce odraslih, ki bi v prihodnjih letih želeli izvajati program ZIM. Upamo, da se bodo našla finančna sredstva za izvajanje programa v različnih krajih Slovenije, saj je že v Resoluciji nacionalnega programa za izobraževanje odraslih do 2010 zapisano, da v Sloveniji primanjkuje izobraževalnih programov za etnične manjšine. V vmesni in končni evalvaciji so tudi migranti potrdili, da potrebujejo tovrstne vsebine in znanje.

Več informacij o ZIM:
mag. Ester Možina (
ester.mozina@acs.si , tel.: 5842 591) in dr. Natalija Vrečer (natalija.vrecer@acs.si, tel.: 5842 580).


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:28:06