Zaključeno je prvo temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

Na Andragoškem centru Slovenije smo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije uspešno izvedli prvo Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj. Izpeljali smo ga v drugi polovici marca v obliki treh sklopov: uvodno srečanje 23.3., terenski del 26. in 27.3. ter zaključek 13.4.2010.

Usposabljanja, ki je obsegalo 28 ur in je potekalo na različnih lokacijah (v Ljubljani in v Rakovem Škocjanu), se je udeležilo 11 udeležencev. Med njimi so bili vodje občinskih uprav, načrtovalci posegov v prostor ter odgovorni za varstvo okolja in družbene dejavnosti. Izrazili so zadovoljstvo z naborom uporabnih zgledov s področja trajnosti in s predstavitvami predavateljev prof. dr. Boštjana Anko, prof. dr. Alenke Gaberščik, mag. Vide Ogorelec Wagner, dr. Nevenke Bogataj in Mateja Cepina.
Skupinska slika


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 11:00:55