Dobra predstavitev - ključ do uspeha
 
Za skupino zaposlenih iz slovenskih okrajnih in okrožnih sodišč, smo 16. novembra 2018 izpeljali 4-urno delavnico Dobra predstavitev - ključ do uspeha. Delavnico, na kateri je bilo prisotnih 11 udeležencev, je vodila zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, Nataša Škofic Kranjc.
 
Vsebinsko je bil poudarek na spoznavanju veščin poslušanja in komuniciranja,¸prepoznavanju različnih tipov osebnosti,  postavljanju vprašanj in odgovarjanju nanje. Udeleženci so se seznanili tudi s tem, kako lahko na učinkovit način obvladujejo tremo in stres pred nastopanjem ter spoznali, zakaj je dobra povratna informacija in asertivnost v komunikaciji tako pomembna.
 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 30.06.2022, 09:51:05