Zaključeno je drugo Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

Na Andragoškem centru Slovenije smo uspešno izvedli drugo Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj. Izpeljali smo ga v štirih dneh (uvodni del 4. maja, terenski del 7. in 8. maja ter zaključno srečanje 21. maja) v Ljubljani in Rakovem Škocjanu.

Usposabljanja, ki je obsegalo 28 ur, se je udeležilo 16 udeležencev s področja izobraževanja odraslih. Obravnavali so naslednje teme:

- Opredelitev trajnostnega razvoja;
- Sociološki vidiki trajnostnega razvoja;
- Ekosistemi – zgradba in procesi;
- Ekološki in ogljični odtis;
- Primeri in dileme življenja po načelu trajnosti;
- Usmeritve za življenje po načelu trajnosti.

Udeleženci so bili zelo zadovoljni  z naborom uporabnih zgledov s področja trajnosti, katere so predstavili prof.dr. Boštjan Anko, prof.dr. Alenka Gaberščik, Špela Kern, dr. Nevenka Bogataj in Matej Cepin.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:09:07