Usposobili smo nove svetovalce in mentorje v središčih za samostojno učenje

V okviru aktivnosti Temeljno usposabljanje osebja v središčih za samostojno učenje smo 1. junija zaključili tritedensko e- usposabljanje z naslovom Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenje.

Udeleženci so se na uvodni delavnici, ki je bila 11. maja, seznanili s splošnimi značilnostmi svetovanja in dobre komunikacije ter vlogo zaupanja in zaščite zasebnosti. Spoznali so tudi način in metodo dela v spletni učilnici. Z usposabljanjem so nadaljevali v spletni učilnici, kjer so najprej individualno, nato pa še skupinsko opravljali naloge na teme: Svetovalna izkušnja, Svetovalec in Svetovalna orodja. Na zaključni delavnici (na fotografiji) – bila je 1. junija – so se bodoči svetovalci seznanili z vlogo informiranja in svetovanja v središčih za samostojno učenje po načelih izobraževanja odraslih.

Program, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport, je uspešno zaključilo deset udeležencev, ki bodo v prihodnje kot svetovalci in mentorji delovali v središčih za samostojno učenje v okviru svojih organizacij.


Uvodna delavnica, 11.5.2010


Zaključna delavnica, 1.6.2010


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:39:50