Zaključili smo z drugim temeljnim usposabljanjem osebja v SSU

8. junija smo na ACS izpeljali uvodno delavnico v sklopu programa Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje. Program spada med aktivnosti, ki jih v letih 2009 do 2011 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Delavnice se je udeležilo 16 strokovnih delavcev iz različnih izobraževalnih organizacij, kjer središča za samostojno učenje že delujejo ali pa ga želijo odpreti. Pod vodstvom mentorice in avtorice programa, Eme Perme, se je nato nadaljevalo 4-tedensko usposabljanje v spletni učilnici. Za delo v spletni učilnici so bili udeleženci razdeljeni v 4 skupine, kjer so v tedenskih forumih objavljali svoje naloge in komentirali naloge svojih kolegov na teme: Obvestila za medije, Ciljne skupine in njihove potrebe, Gradivo za samostojno učenje, Vloga osebja v SSU in Promocija. Usposabljanje se je zaključilo 13. julija s pripravo projektne naloge o postavitvi središča za samostojno učenje v lokalnem okolju.

Na podlagi analize elektronskega evalvacijskega vprašalnika in e-pisem, ki so nam jih poslali po zaključenem e-izobraževanju, lahko sklepamo, da so bili zelo zadovoljni z izvedbo usposabljanja. Posebej so pohvalili učna gradiva in materiale, delo mentoric in kolegov v spletni učilnici, organizacijo usposabljanja ter sproščeno vzdušje na uvodnem srečanju in prijetno vzdušje vseskozi v spletni učilnici.
Uvodno srečanje, 8.6.2010


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 11:14:25