Kako pripraviti učna gradiva za samostojno učenje

25. avgusta smo na Andragoškem centru izpeljali delavnico z naslovom Kako pripraviti učna gradiva za samostojno učenje, ki se jo je udeležilo 20 strokovnih delavcev, ki delujejo v središčih za samostojno učenje.

Udeleženci so bili z delavnico na splošno zelo zadovoljni (tako jih je odgovorilo skoraj 60%), posebej pa so pohvalili predavateljici (74%) in organizacijo usposabljanja (63%). Pogrešali so nekaj več primerov konkretne priprave (e-)gradiv.

Z delavnico, ki sta jo v okviru aktivnosti Izpopolnjevanje osebja v središčih za samostojno učenje finančno podprla Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport, smo tako zaključili podprojekt Usposabljanje za središča za samostojno učenje.


Pripomočki za delavnico


Predavateljica Suzana Stršek Turk


Predavateljica Tanja Jerman


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 07.12.2021, 06:14:05