Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih
28. septembra smo za zaključeno skupino učiteljev, predavateljev in asistentov Fakultete za logistiko v Celju izpeljali modul Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri odraslih udeležencih.

V skupini je bilo prisotnih 10 udeležencev, delo je ves čas potekalo zelo intenzivno. V uvodnem delu je predavateljica udeležence najprej seznanila s teoretičnimi osnovami ustvarjalnosti in inovativnosti, v nadaljevanju pa so se posvetili praktičnemu vodenju procesov ustvarjalnosti v skupini odraslih udeležencev.

 


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 18:52:56