Izpeljali smo tretje usposabljanje članov komisij NPK

21., 22. in 25. oktobra smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali tretje usposabljanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Usposabljanja se je udeležilo 27 udeležencev iz različnih organizacij, ki bodo kot bodoči člani komisij potrjevali različne poklicne kvalifikacije. Prvi dan so se udeleženci seznanili s sistemom nacionalnih poklicnih kvalifikacij, postopki preverjanja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, oblikovanje portfolija (zbirne mape), ocenjevali dokazila ter načrtovali preverjanje. Drugi dan so spoznali standarde znanj in spretnosti ter oblike in metode neposrednega preverjanje ter etična ravnanja v postopkih preverjanja in potrjevanja. Tretji dan so se seznanili z značilnostmi kakovostnega sporazumevanja, kriteriji priprave in načini oblikovanja vprašanj in situacij pri ugotavljanju znanj in spretnosti ter sodelovali pri simulaciji izpitnih situacij ter posredovanju povrtanih informacij.

Ob koncu so prejeli informacije o nalogah članov komisije za preverjanje in potrjevanje NPK ter se dogovorili o terminih preverjanja usposobljenosti članov komisij.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:08:55