Usposabljanje strokovnih delavcev za spodbujanje družinske pismenosti Branje za znanje in branje za zabavo

V četrtek, 4. novembra, smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali prvo od treh delavnic temeljnega usposabljanja izvajalcev programa Branje za znanje in branje za zabavo, ki ga v okviru podprojekta Usposabljanje za razvoj pismenosti podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Usposabljanja se je udeležilo 26 udeležencev iz 13 organizacij, ki so bile izbrane na razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013.

Na prvi delavnici jim je mag. Estera Možina predstavila program Branje za znanje in branje za zabavo, dr. Marija Grginič pa jih je seznanili o pomenu družinske pismenosti in različnih metodah dela s starši in otroki.


Predstavitev mag. Estere možina


Predavanje dr. Marije Grginič


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:34:11