Za nami je delavnica o reševanju konfliktnih situacij

23. in 24. novembra smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali dvodnevno delavnico z naslovom Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev.

Delavnice, ki jo je vodila Sandra Bohinec Gorjak, se je udeležilo 10 strokovnih delavcev in svetovalcev iz različnih izobraževalnih organizacij in podjetij, ljudskih univerz in zavoda za zaposlovanje.

Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili komunikacijske sloge in tehnike reševanja konfliktnih situacij, zelo zadovoljni pa so bili tudi z uporabo različnih metod dela, posebej so pohvalili delo predavateljice. Najbolje so ocenili upoštevanje želja in potreb udeležencev.


Komunikacija


Delo v skupinah


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.09.2021, 06:02:21