Uspešno smo izpeljali delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja

2. in 3. decembra smo za zaključeno skupino dvanajstih učiteljev Šolskega centra Novo mesto izpeljali delavnico Vpliv komunikacijskih kompetenc na kakovost učenja in poučevanja. V dveh dneh intenzivnega dela so udeleženci spoznali pomen komunikacijskih kompetenc za področje izobraževanja odraslih, njihovo poznavanje in obvladovanje lahko pripomore k stabilnejši osebni drži posameznika, s tem pa tudi k boljšemu obvladovanju njegovih delovnih opravil.

Ob zaključku izvedbe nas je zanimalo, kako so bili udeleženci zadovoljni z izpeljanim izobraževanjem. V evalvacijskih vprašalnikih so pohvalili predavateljico in metode dela, ki jih je uporabila. Zelo so bili zadovoljni z vsebinami delavnice in ustreznim razmerjem med teoretičnim in praktičnim delom, učna gradiva so ocenili kot izredno pregledna in uporabna.  Na koncu so se nam zahvalili za dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljano delavnico in napisali, da se bodo z veseljem udeležili še kakšne delavnice, ki jo bomo organizirali.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:15:33